sábado, 2 de novembro de 2013

Memoria histórica: necesaria e imprescindible


Que pasou en Pontevedra desde o 36 ao 39?. Xosé Álvarez Castro tenta recrear o horror que se viviu na Pontevedra do golpe de Estado de Franco na que non faltaron os paseos e os fusilamentos.
Por Manuel Rodríguez Alonso | Cangas | 10/10/2013 galiciaconfidencial.com
Estes días pasados estamos fartos de ler na prensa defensas e gabanzas do franquismo, como as declaracións dos alcades de Baralla (Lugo), Beade (Ourense) ou mesmo actos de exaltación de símbolos franquistas como o de Quijorna, en Madrid. Fronte a estas versións interesadas do franquismo son máis que necesarios libros coma este de Xosé Álvarez Castro, que nos presentan a ditadura franquista, sobre todo nos seus comezos, xa non como un golpe de Estado, senón como un xenocidio.
O autor comeza por nos presentar cal era a situación sociopolítica na Pontevedra anterior ao golpe de Estado de 1936. A seguir desmiúza polo miudo a trama golpista na Pontevedra de 1936. Acerta plenamente o autor cando inclúe textos das Instruccións Reservadas do golpista xeneral Mola sobre o procemento que se debe seguir cos líderes políticos, sindicais e cidadáns opostos ao Movemento. Arrepía ler unha crueldade programada tan grande. O autor cita por nomes e apelidos os militares rebeldes e os seus apoios civís. Así temos a infamia concretada en nomes e apelidos.
O autor estuda polo miúdo os procedementos de eliminación dos opositores ao golpe de Estado. Distingue entre os paseos e mais os consellos de guerra, que, na práctica totalidade dos casos, nin aparencia tiñan de legalidade. Loxicamente aparecen os nomes das vítimas, mais tamén, como xa vimos a propósito dos militares golpistas, tamén rexistra o autor os nomes e apelidos dos represores máis caracterizados. Sobresae entre estes a figura pavorosa de Víctor Lis Quibén, que seica sorría cando lle dicían que participara en douscentos paseos.
Se os paseos eran asasinatos puros e duros, os consellos de guerra, que o autor describe polo miúdo e con reprodución das intervencións das autoridades militares, eran verdadeiras farsas legais para levar ao paredón ou ao cárcere os disidentes. Se entre os paseadores destacaba a figura de Lis Quibén, aquí sobresae o tremendo fiscal militar Rivero de Aguilar. Son, como xa dixemos, os nomes da infamia.
O autor para dar unha visión completa do que foi o horror na Pontevedra do golpe de Estado pasa tamén revista á actuación da Igrexa a prol do Movemento, á represión no Ensino ou mesmo aos cárceres dos primeiros anos. Nin tan sequera falta a incautación dos bens de moitos dos antifranquistas.
Xa que logo estamos perante unha obra que resulta imprescindible para comprender o que foi a ditadura franquista. O autor, con estes datos, demostra que foi un verdadeiro crime contra a humanidade ou xenocidio. Aparecen persoas de relevo, como Bóveda, que sufriron a furia fascista, mais tamén moitos outros personaxes anónimos que foron paseados, fusilados ou encarcerados porque defendían unhas ideas que non coincidían coas dos golpistas. Non foron estas mortes froito de odios ocasionais ou vinganzas persoais, senón que había un plan xeral de exterminio dos disidentes e líderes cívicos, de acordo coas terribles e arrepiantes Instrucciones Reservadas do xeneral Mola.
En fin, temos que ler e mesmo utilizar nas nosas clases de Secundaria e Bacharelato este e outros libros coma este (penso nos de Amoedo ou Agrafoxo, tamén publicados en Xerais) que nos poñen diante, con total obxectividade e documentación incontestable, que o franquismo foi un verdadeiro xenocidio. Para que despois algún alcalde diga por aí que as vítimas do franquismo algo tiveron que facer… Simplemente defendían de xeito pacífico as ideas de seu. Iso levounos ao cárcere ou mesmo á morte.

Ningún comentario:

Publicar un comentario